Personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for oss. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi jobber med å ivareta ditt personvern. Her vil vi forklare hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger om deg og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Personopplysninger 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være ditt navn, din kontaktinformasjon eller dine helseopplysninger. Personopplysningsloven bestemmer hvordan vi skal behandle dine personopplysninger. Personopplysningsloven stiller en del krav til behandling av det som kalles særlige kategorier av personopplysninger (blant annet helseopplysninger) som Legevakt X er pålagt å følge. Som privat helseforetak må vi i Legevakt X også forholde oss til helselovenes regler for behandling av personopplysninger. Samtlige lover og forskrifter kan leses på www.lovdata.no     

Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger vil si enhver bruk av personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, lagring, sammenstilling, utlevering, sletting osv. All behandling av personopplysninger er som hovedregel underlagt personopplysningsloven.

Hvordan bruker vi dine opplysninger

Vi samler inn personopplysninger i den grad de er nødvendige for at vi skal kunne tilby våre tjenester til deg. Vårt hovedformål for behandlingen av dine personopplysninger er å yte forsvarlig helsehjelp, samt tilby våre helsetjenester. Vi fraråder bruk av nettskjema, epost, chat og sosiale medier til å dele sensitive opplysninger, og har ikke anledning til å dele sensitive opplysninger gjennom slike kanaler. Utover dette behandler vi i enkelte tilfeller personopplysninger for markedsføringsformål og for å opprettholde den servicen som våre kunder og medlemmer forventer.  

Innsyn og sletting

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger vi har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Hvis du oppdager en feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet eller slettet. Epost: personvern@legevaktx.no

Informasjonskapsler

De aller fleste nettsider i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. Alle Legevakt X sine nettjenester benytter seg av informasjonskapsler som gjør at nettsiden husker tidligere brukerinnstillinger gjort på siden. Ved å benytte nettjenester fra Legevakt X samtykker du i at vi kan sette informasjonskapsler i din nettleser. Men du kan selv velge å endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at dette vil kunne føre til at Legevakt X sine nettjenester ikke vil fungere optimalt 

Markedsføring

Vi benytter oss av sosiale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Google til markedsføring.

Nyhetsbrev

Legevakt X har et nyhetsbrev som sendes per e-post. Nyhetsbrevene har som formål å gi våre kunder info og råd om ulike helsetjenester. Vi bruker e-posttjenesten Mailchimp for utsendelse av nyhetsbrev.

 

Endringer i denne erklæring

Vi vil med jevne mellomrom oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedet eller ved endringer om hvordan vi behandler personopplysninger. 

 

Hvis du har andre spørsmål rundt personvern: 

post@legevaktx.no